W88 W88City Paris để mở mức lương hàng năm 40 triệu euro cho sao Kim để yêu cầu anh ta không gia hạn nó với Real Madrid

Go to top