W88 VNTC Tuyển dụng sáng tạo Madrid đã trở thành một thảm họa câu lạc bộ. Ông có giá 9 triệu euro cho mỗi mục tiêu ở La Liga

Go to top