W88 May Tinh Greater Paris đã phủ nhận rằng nó đã đạt được thỏa thuận với Messi nhưng chưa được tiết lộ liệu nó có đàm phán

Go to top