Tỷ lỷ Nhà Cáii Bóng Đ R Ramos: Neymar đã thuyết phục tôi đến Paris, tôi đã liên lạc với anh ấy trong sáu hoặc bảy năm

Go to top