Tai Ku đặt cược đã phơi bày Real Madrid có kế hoạch giới thiệu Harland vào năm 2024, sau đó anh ta bị thiệt hại thanh lý là 150 triệu

Go to top