Tại GO88 VD Android 1-2!Liên đoàn Tây Ban Nha thua hai trận liên tiếp!Wu Lei đã thay thế Đấng Cứu Rỗi và chào đón sự xuất hiện đầu tiên của 8 vòng!

Go to top