Rồng BạCH Kim 99 Chủ tịch Barcelona nói về việc rời La Liga: Nếu Gatai độc lập sẽ đưa ra quyết định

Go to top