Poker M88 Tây Ban Nha La Liga đã không thắng trong 5 trận đầu tiên. Trước đó, chỉ có 2 mùa trong 6 trận đầu tiên.

Go to top