Lô Khung Rhng Bạch Kim 8 lần để cứu đội Kurtova, người chơi chính thức tốt nhất sau trận đấu

Go to top