Kucasino VNVC phơi bày mối quan hệ của Ramos và Real Madrid rất lo lắng và muốn đạt được thỏa thuận.

Go to top