Kubet8 伦 Valen 3-0 Leeginez đã giành chiến thắng liên tiếp của League 7, cú đá phạt của Pareho được tạo ra, Mina Shot

Go to top