Kubet ku sòng bạc ou fu sẽ khốc liệt, năm người khổng lồ bị trừng phạt, Atletico Madrid sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, Manchester City sẽ bị đánh một lần nữa

Go to top