Kubet Barcelona cần có 500 triệu để tồn tại trong tương lai và cần cho Pike ít nhất 80 triệu

Go to top