KU Kubet888 Người Tây Ban Nha chỉ ghi được 2 điểm trong 5 vòng gần đây để phù hợp với Barcelona trong 24 trận.

Go to top