Ku.kubet Real Madrid chỉ mất 1 Kings Cup sau 11 năm trong sự kiện này.

Go to top