KU Casino Kubet Office 96 Đội chỉ có Barcelona 2 Battles và 0 Shots. Lần đầu tiên trong lịch sử của đội, Messi đã giảm hoàn toàn

Go to top