Kèo NHÀ Cáii trực tiếp rono: Luật sư của Barcelona và DePe đã nói về việc chấm dứt hợp đồng mà anh ta muốn rời khỏi đội một cách tự do

Go to top