Keo Bong da Bet88 đã tiếp xúc với Harland với Real Madrid, nhưng người đại diện và cha muốn anh ta tham gia Barcelona

Go to top