Ghéph Lô Xiôn Quay 100 lần!Azar là người giỏi nhất trong khán giả. Nó chỉ đứng thứ hai đến hai trong 12 năm và Messi lại bỏ Ronaldo.

Go to top