Dự ồoán rạng Bạch Kim 0-2! 1-4!Messi đã tạo ra một kỷ lục xấu hổ, đối mặt với bốn người lớn, đã bỏ lỡ giải thưởng Quả cầu vàng trước

Go to top