Ban ca m88 de Rong nói với các đồng đội của mình rằng không thể rời khỏi Barcelona hoặc sẽ thực hiện các biện pháp khó khăn

Go to top