Baccarat gợi cảm phơi bày sự hối tiếc của Neymar rời Barcelona và không hài lòng với Paris ở Pháp.

Go to top