APK FA88 tiết lộ rằng Neymar muốn xé nát thỏa thuận với Paris hai lần để yêu cầu Barcelona giúp anh ta

Go to top