AE888 678 Messi đã biết rằng Barcelona đã buồn sau khi không gia hạn hợp đồng và đã không đàm phán với nhóm mới

Go to top